AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het spreekt voor zich dat Cegemmobiel als professionele schoolfotodienstverlening altijd vertrouwelijk met de data van de school, het team en de leerlingen omgaat. En natuurlijk voldoen wij daarom volledig aan de nieuwe wetgeving AVG/GDPR!